ESPRIT Club

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА “ESPRIT CLUB”


Програмата „ESPRIT Club“ (наричана по-нататък „Програмата“) представлява програма за лоялност, която предоставя на клиентите на официалните магазини на ESPRIT ползването на специални привилегии, описани в „Нива в Програмата“ от настоящите Общи условия.

Организатор: Програмата се организира и провежда от „Апарел“ ЕООД, ЕИК 131209112, със седалище и адрес на управление 1618 София, бул. „Братя Бъкстон“ №85, ет. 2 „Апарел Ритейл“ ЕООД, ЕИК 200935807, със седалище и адрес на управление 1618 София, бул. „Братя Бъкстон“ №85 и „Апарел Варна“ ЕООД, ЕИК 175259014, със седалище и адрес на управление 1618 София, бул. „Братя Бъкстон“ №85, ет. 2 (наричани по-нататък „Организатор“). Настоящите Общи условия на Програмата са публикувани на специална страница на сайта на Организатора – https://www.espritbg.com/?action=info . Организаторът си запазва правото да променя Общите условия на Програмата като всяка промяна ще бъде оповестена в официалните магазини на ESPRIT, на сайта на Организатора – https://www.espritbg.com, както и съобщавана на участващите в Програмата чрез електронен бюлетин или SMS. Настоящите Общи условия са валидни само за клиенти на магазините на ESPRIT, оперирани от Организатора.

Участници: Участник в Програмата е всяко навършило 14г. лице, попълнило регистрационен талон, непосредствено след като е направило покупка в някой от официалните магазини на ESPRIT в Bulgaria Mall, The Mall, Park Center, Burgas Plaza и Mall Varna.

Регистрационен талон: За да се включат в Програмата, клиентите на ESPRIT трябва да попълнят коректно следните данни в регистрационния талон:

 • Име и фамилия;
 • Мобилен номер;
 • Град (по местоживеене);
 • E-mail адрес;
 • Дата на раждане.

Лицата, които откажат да предоставят някои от изискуемите данни в талона, не могат да участват в Програмата.

Осведоменост на участниците: Всичко, свързано с Програмата, ще бъде съобщавано на участниците по минимум един от следните начини:

 • Чрез SMS;
 • Чрез електронен бюлетин;
 • В официалните магазини на ESPRIT.

Нива в Програмата:

1-во Ниво – „BRONZE“: Предоставя се на клиенти, които желаят да участват в Програмата, като при направена покупка в някой от официалните магазини на ESPRIT попълнят регистрационен талон. Привилегии в това ниво:

 • Участие в клубни мероприятия на ESPRIT, включително „VIP DAYS“* и „Private Sale“**;
 • Абонамент за електронен бюлетин и SMS;
 • Натрупване на сумата от всяка покупка по баланса на участника, което дава възможност за преминаване в ниво „SILVER“ при достигане на определена сума;
 • Условие за преминаване в ниво „SILVER“: Всеки участник, който е направил покупки за повече от 1000 лв. в период от 12 последователни месеца, започващ с датата на регистрация в Програмата, преминава в ниво „SILVER“. ;

Ако участник в Програмата не надхвърли сумата от 1000 лв. за споменатия по-горе период, натрупаната сумата се занулява и започва да тече нов 12 месечен период при същите условия.

NB: В рамките на една покупка, без значение от нейната стойност, е възможно преминаване само с едно ниво нагоре.

2-ро Ниво – „SILVER“: Предоставя се на участници в Програмата, когато са направили покупки в официалните магазини на ESPRIT за повече от 1000 лв. в ниво „BRONZE“ в период от 12 последователни месеца, започващ с датата на регистрация в Програмата. Привилегии в това ниво:

 • 10% отстъпка при покупка на ненамалени артикули в официалните магазини на ESPRIT;
 • Участие в клубни мероприятия на ESPRIT, включително „VIP DAYS”* и „Private Sale”**;
 • Абонамент за електронен бюлетин и SMS;
 • Запазване на артикули до 48 часа без капариране;
 • Натрупване на сумата от всяка покупка по баланса на участника, което дава възможност за преминаване в ниво „GOLD“ при достигане на определена сума ;
 • Условие за преминаване в ниво „GOLD“: Всеки участник, който е направил покупки за повече от 2000 лв. в период от 12 месеца, започващ с датата на преминаване в ниво „SILVER“, преминава в ниво „GOLD“. ;

Ако участник в Програмата направи покупки за сума между 1000 лв. и 2000 лв. за период от 12 месеца, започващ с датата на преминаване в ниво „SILVER“, остава в същото ниво за следващите 12 месеца. Ако участник в Програмата не надхвърли сумата от 1000 лв. за споменатия по-горе период, натрупаната сума се занулява и той се връща в ниво „BRONZE“ при съответните условия на нивото.

3-то Ниво – „GOLD“: Предоставя се на участници в Програмата, когато са направили покупки в официалните магазини на ESPRIT за повече от 2000 лв. в ниво „SILVER“ в период от 12 месеца, започващ с датата на преминаване в нивото. Привилегии в това ниво:

 • 20% отстъпка при покупка на ненамалени артикули в официалните магазини на ESPRIT;
 • Участие в клубни мероприятия на ESPRIT, включително „VIP DAYS“* и „Private Sale“**;
 • Абонамент за електронен бюлетин и SMS;
 • Безплатна корекция на дължина, когато това не променя стила на дрехата;
 • Запазване на артикули до 48 часа без капариране;
 • Натрупване на сумата от всяка покупка по баланса на участника, което дава възможност за оставане в ниво „GOLD“ при достигане на определена сума ;
 • Условие за оставане в ниво „GOLD“: Всеки участник, който е направил покупки за повече от 2000 лв. в период от 12 месеца, започващ с датата на преминаване в ниво „GOLD“, остава в същото ниво за следващите 12 месеца.

Ако участник в Програмата направи покупки за сума между 1000 лв. и 2000 лв. за период от 12 месеца, започващ с датата на преминаване в ниво „GOLD“, се връща в ниво „SILVER“ при съответните условия на нивото. Ако участник в Програмата направи покупки за по-малко от 1000 лв. за период от 12 месеца, започващ с датата на преминаване в ниво „GOLD“, натрупаната сума се занулява и той се връща в ниво „BRONZE“ при съответните условия на нивото.

За да се възползва от привилегиите за съответното ниво, всеки участник е длъжен да се идентифицира на касата в някой от официалните магазини на ESPRIT чрез документ за самоличност. При отказ на участника да се идентифицира, служителите на „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД и „Апарел Варна“ ЕООД имат право да откажат на участника да се възползва от привилегиите си.

Специални кампании: Специалните кампании важат за всички клиенти на ESPRIT. Ако участник в Програмата пазарува по време на специална кампания, той може да избере дали да се възползва от условията на специалната кампания или от тези на Програмата. Сумите от покупките, направени по време на специални кампании, не се натрупват по баланса на участниците в Програмата.

Защита и съхранение на лични данни: „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД и „Апарел Варна“ ЕООД са регистрирани Администратори на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (наричан по-нататък „ЗЗЛД“), с което се гарантира сигурността на предоставените лични данни и се потвърждава, че те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен държавен орган.

С попълване на регистрационния талон, участникът приема Общите условия на Програмата и разрешава на Организатора да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със ЗЗЛД. С приемането на Общите условия на Програмата, всеки участник разрешава на Организатора да използва събраните данни за целите на Програмата, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и изпращане на рекламни материали. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на участника по свое желание.

За да прекрати получаването на съобщения и/или информация във връзка с Програмата и активностите на Организатора, участникът може да заяви отказ по който и да е от следните начини:

 • Чрез електронно писмо до news@espritbg.com;
 • Чрез отписване в някой от получените електронни бюлетини;
 • Чрез изпращане на SMS на кратък номер 1909, съдържащ ключова дума „STOP Z“ (0.25лв. за всички мобилни оператори).

След заявяване на отказ по който и да е от горепосочените начини, участникът ще спре да получава съобщения и/или информация в рамките на 5 работни дни след изпращането на отказа.

За да прекрати участието си в Програмата, участникът може да заяви отказ на e-mail адрес news@espritbg.com, като изпрати електронно писмо от e-mail адреса, с който е регистриран в Програмата и предостави всички данни попълнени в регистрационния талон. След заявяване на отказ от участие в Програмата, акаунтът на участника заедно с всички негови данни и натрупани суми ще бъде заличен в рамките на 10 работни дни след изпращането на отказа.

Допълнителни условия: По всички въпроси, свързани с изпълнението на Програмата, участникът може да се обръща към Организатора на Програмата, който следва в разумен срок да предприеме съответните подходящи действия и информира участника по някой от предвидените в Общите условия начини.

*„VIP DAYS”: Привилегия на участниците в Програмата да използват специална отстъпка при покупка на артикули от нова колекция за определен период от време в началото на сезон пролет/лято и есен/зима.

**„Private Sale”: Привилегия на участниците в Програмата първи да се възползват от специална отстъпка преди старта на сезонните намаления.

18.10.2016г.

NB: Последни промени в Общите условия на Програмата от 01.02.2017г. и от 13.02.2017г.:

 • Кратък номер 19191 се променя на 1909.
 • Цената за изпращане на ключова дума „STOP Z“ към 1909 е 0.25лв. за всички мобилни оператори.
 • Специални кампании.